Alexandria Montgomery
I know you're disintegrating but I can't see youi know you're disintegrating but i can't see youI know you're disintegrating but I can't see youI know you're disintegrating but I can't see youI know you're disintegrating but I can't see youI know you're disintegrating but I can't see youi know you're disintegrating but i can't see youi know you're disintegrating but i can't see youConfessionConfessionConfessionConfessionConfession (interior)Confession (interior)Confession (interior)
sound installation
BACK TO PORTFOLIO